W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy, że:

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka
    ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg,

1) do Biblioteki można wejść jedynie z psem asystującym,

2) w związku z powyższą możliwością nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty,

3) do Biblioteki nie wpuszczane są inne zwierzęta niż psy asystujące,

4) zapewniamy dostęp osobom niepełnosprawnym, poprzez :
a) możliwość wjazdu wózków do budynku oraz opcję skorzystania ze zbiorów
w Oddziale dla dzieci,
b) poręcze umożliwiające wejście do agend Biblioteki,

5) Biblioteka nie zapewnia w programie aktywności przystosowanych dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami,

6) nie posiadamy specjalnie wydzielonych miejsc przeznaczonych do
karmienia/ przewijania dzieci,

7) budynek, w którym Biblioteka prowadzi swoją działalność został
wybudowany przed 1995 rokiem.

Stanisława Mazur
Dyrektor MBP w Tarnobrzegu