Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji - zawartą w wiadomości
przesłanej do grudziądzkiego Muzeum w dniu 22 lipca 2019 r. - przesyłam
następujące informacje:

1) nazwa instytucji i adres jej siedziby: Muzeum im. ks. dr. Władysława
Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - nie
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych
poniżej):-----------
5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - nie
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej
opłacie?--------------------
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

* W chwili obecnej Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następującym
zakresie – na parterze i piętrze Gmachu Głównego. Osoby na wózkach
inwalidzkich mogą wjechać na dziedziniec Muzeum od strony ulicy
Klasztornej, aby stąd dostać się na parter Gmachu Głównego. Ponadto
– od strony ulicy Wodnej znajduje się parking z miejscem dla osób
niepełnosprawnych. W Gmachu Głównym Muzeum znajduje się dźwig
platformowy w przeszklonym szybie, który łączy parter obiektu z
piętrem. Sale wystawowe w obiekcie nie posiadają progów i drzwi, a
przejścia między nimi są szerokie.
* Na parterze Gmachu Głównego Muzeum znajduje się ponadto toaleta
przystosowana do użytkowania przez osoby z ograniczoną sprawnością.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? - tak
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
*_c. materiały z audiodeskrypcją - dotyczy wystawy "Centrum Wyszkolenia
Kawalerii w Grudziądzu"_*
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? - tak
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?  - tak

Z poważaniem

--
Marta Bolek-Maszewska
Kierownik
Działu Edukacji i Promocji
Działu Dokumentacji z Biblioteką
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
tel. 56 46 590 63 w.18
e-mail: promocja@muzeum.grudziadz.pl

Pobierz list