Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który został
dostarczony do Urzędu Miejskiego Trzcianki drogą e-mailową w dniu 22 lipca
2019 r., udzielam informacji na zawarte w nim pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
ODPOWIEDŹ: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
ODPOWIEDŹ: GMINA TRZCIANKA NIE PROWADZI DZIENNIKA LUB CZASOPISMA

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i 2018 roku.

ODPOWIEDŹ:

wydatki na media 2015-2018 rok

75075.4300

zadanie

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

publikacje w prasie

17 322,00 zł

25 810,78 zł

24 151,60 zł

42 794,06 zł

współpraca z lokalną telewizją

6 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

12 000,00 zł

druk folderów

4 757,50 zł

14 957,60 zł

19 999,14 zł

11 021,67 zł

broszura podsumowująca kadencję

- zł

- zł

- zł

9 000,00 zł

film reklamowy

- zł

- zł

11 808,00 zł

- zł

spacer wirtualny po mieście i gminie

- zł

8 300,00 zł

- zł

- zł

album fotograficzny

15 960,00 zł

- zł

- zł

- zł

razem

44 039,50 zł

59 068,38 zł

65 958,74 zł

74 815,73 zł

Pozdrawiam

Dawid Czyż

Podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami

Urząd Miejski Trzcianki
tel. 67 352 73 64
e-mail: <mailto:dczyz@trzcianka.pl> dczyz@trzcianka.pl

<http://www.trzcianka.pl/> www.trzcianka.pl

<http://www.facebook.com/GminaTrzcianka> facebook.com/GminaTrzcianka

Załączniki

Pobierz list