Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję informacje, o które Państwo wnioskowaliście :

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Nie
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): Nie dotyczy

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Nie
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? W
przypadku psa asystenta - nie/ w przypadku innych psów i innych zwierząt -
nie dotyczy
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków Nie, ale wejścia do budynków są na poziomie "0", bez
schodów, w budynkach znajdują się windy
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością Tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością Nie
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a Nie
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku Tak (w budynku Kotłowni)
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości Nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód Tak
h. inne wypukłe piktogramy na toaletach (w budynku Kotłowni)

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? Prowadzone zajęcia każdorazowo są
przystosowywane do potrzeb grupy dla jakiej są przygotowane aktywności.
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać Nie
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy Nie
c. materiały z audiodeskrypcją Nie
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania Nie
e. INNE (jakie?) Scenariusze zajęć są projektowane w sposób umożliwiający
ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
Tak
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak (budynek XIX-wieczny)

Z poważaniem

Anna Rogalska - Grzybowska

Sekretariat

Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Tel. 42/ 684 33 55

<http://www.cmwl.pl/> www.cmwl.pl | <mailto:sekretariat@cmwl.pl>
sekretariat@cmwl.pl
PL 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282
Tel.: +48 42 683 26 84 w. 210
Fax: +48 42 684 33 55
<mailto:sekretariat@cmwl.pl> sekretariat@cmwl.pl

Administratorem danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w
Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji działalności statutowej. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody,
na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest
dostępna na stronie <http://cmwl.pl/informacje/rodo,73>
http://cmwl.pl/informacje/rodo,73

Załączniki

Pobierz list