1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby:
Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej) NIE DOTYCZY
5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? NIE
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? NIE
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy TAK
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)
11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? NIE
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

Powyżej odpowiedź na Państwa zapytania.

Z poważaniem,

Julia Anioł
Sekretariat
Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach