Radziejów, 18 lutego 2019 r.

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Siec Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

({{ email }}
<mailto:{{ email }}>)

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
06.lutego 2019 r
Urząd Miasta Radziejów przesyła informacje zgodnie z pytaniami zawartymi
w ww. wniosku.

- W Urzędzie Miasta Radziejów nie są prowadzone media typu prasa ,
telewizja, radio itp.

- W samorządowej osobie prawnej – Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej
im. Fr. Becińskiego w Radziejowie jest wydawana gazeta pt: kwartalnik
samorządowy „Radziejowianin”.

- Ww prasa nie posiada własnej strony internetowej. Publikacja owej
gazety w formacie PDF na stronie Urzędu Miasta Radziejów ma miejsce
podczas ukazania jej wersji papierowej i trwa przez ok. 2-3 tygodni.

- Ww. gazeta została zarejestrowana w sądzie okręgowym we Włocławku.

- Urząd Miasta Radziejów nie ponosi żadnych wydatków w związku z
publikacją swoich materiałów promocyjnych w owej gazecie.

- w załączonym e-maillu przesłano 5 egzemplarzy kwartalnika w formacie PDF.

Z poważaniem

Paweł Śrubas

--
Redakcja Radziejowianin

Załączniki