Witam,

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną,
który wpłynął w dniu 21 lutego 2017 r. (dotyczy wniosków o informację
publiczną w latach 2014, 2015, 2016).

Z poważaniem

Alicja Synowska
Sekretarz Gminy Marcinowice

Załączniki

Pobierz list