Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. informuję, że w latach
2014, 2015, 2016 do Urzędu wpłynęło:

-6 wniosków- w załaczeniu rejestr,

-3 wnioski- w załaczeniu rejestr,

-13 wniosków-w załączeniu rejestr.

Łukasz Woźniczak

Sekretarz Miasta i Gminy Zagórz

Tel. 500097650

Załączniki

Pobierz list