Adm-0163-72.2019

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 1 września 2019 roku w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 4 września 2019 roku Adm-0163-72.2019.

Z poważaniem,

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Częstochowie

Izabela Piskorska
tel.: 34 3684410, fax.: 34 3684420

e-mail: so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl<mailto:so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl>
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z siedzibą: ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych - jest dostępna tutaj<https://czestochowa.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,3,133>. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki