Adm.-0144-62/19

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu dotyczące wniosku z
01.09.2019 r.

--

Ewa Strojna-Podlejska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

32-300 Olkusz

tel. (32) 626-11-28

e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

* Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
realizowanych zadań.

* Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

* Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego

* kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
<mailto:{{ email }}> {{ email }}

Załączniki

  • Adm.-0144-6219_odp.__000189.pdf