Dzień dobry w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 5 września 2019 roku

Z poważaniem
Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

Załączniki

Pobierz list