Szanowni Państwo

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wołowie w załączeniu uprzejmie przesyłam żądaną informację.

--
Z Poważaniem
Elżbieta Gutowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Wołowie
ul. Mikołaja Reja 11
56-100 Wołów
tel. 71 75 66 102
e-mail: administracyjny@wolow.sr.gov.pl<mailto:administracyjny@wolow.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Wołowie.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Wołów.

Załączniki