W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie z dnia
09.09.2019r. Nr Adm.4018.39.2019 stanowiące odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Małgorzata Siedlikowska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Działdowie

Sąd Rejonowy w Działdowie z siedzibą w Działdowie ul. Jagiełły 31,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z
2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Działdowie pod
adresem: http://www.dzialdowo.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych
Osobowych.

Załączniki

Pobierz list