W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 12 września 2019r., nr: A-051-1-28/19

Agata Cebula

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Krośnie

tel. 134375675

Załączniki

Pobierz list