Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019 r. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
Sandomierzu z dnia 12.09.2019 r. Nr Adm-0144-42/19.
Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
elektroniczną.

Z poważaniem
-------------------------------------
Agnieszka Borkowska
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel. 15 834 21 21
fax. 15 832 36 12

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14472@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
_____________________________
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel./fax (15) 8323612

Załączniki