Z poważaniem

Jolanta Szeffs

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Tucholi
Tel. 523360409

Sąd Rejonowy w Tucholi z siedzibą ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Tucholi informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Tucholi pod
adresem: <http://bip.tuchola.sr.gov.pl> http://bip.tuchola.sr.gov.pl w
zakładce: Obsługa Interesantów - Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki

Pobierz list