Z upoważnienia Pana Prezesa w załączeniu uprzejmie przedstawiam skan
odp. na wniosek złożony drogą elektroniczna w dniu 1 września 2019 r. o
udzielenie informacji publicznej.

--
Katarzyna Ehlert
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Tczewie
tel. 58 53 09 100

Sąd Rejonowy w Tczewie z siedzibą w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Tczewie informuje,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Tczewie pod adresem: http://www.tczew.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych

Załączniki

Pobierz list