Pozdrawiam
Monika Sulewska
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 30
tel. 58 777 46 47

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim pod adresem: http://www.starogard-gd.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki

Pobierz list