Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w
Ostródzie na Państwa wniosek z 02.09.2019 r. o udzielenie informacji
publicznej.

--
z poważaniem
Inspektor Małgorzata Stolarska
Oddz. Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostródzie

Załączniki

Pobierz list