Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam Decyzję Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia
25.09.2019 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na
pkt. 4-12 zawarte w Państwa wniosku z dn. 01.09.2019 r.

Elżbieta Lipa

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

32-300 Olkusz

tel: 32 626-11-28

e-mail: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

* Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
realizowanych zadań.

* Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

* Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego

* kontakt do Inspektora Ochrony Danych: {{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Załączniki

  • dok_694.pdf