Szanowni Państwo,

w pytaniu 11 i 12 chodzi nam o analizę spraw jedynie tych sędziów, o których pisali Państwo w odpowiedziach na pytania 9 i 10.
A więc w pytaniu 11 proszę spojrzeć na liczbę spraw sędziego, który np. w roku 2016 prowadził najwięcej spraw w całym sądzie. Następnie sprawdzić, ile z tych spraw zostało zakończonych w 2016 r. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich spraw prowadzonych przez tego sędziego w 2016 roku.
Podobne obliczenia powinny dotyczyć roku 2017 i 2018.

W pytaniu 12 chodzi z kolei o sędziów z najmniejszą liczbą prowadzonych spraw w roku 2016, 2017 i 2018.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list