Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z 7 października 2019 roku na Państwa zapytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku

Pozdrawiam

Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

Załączniki

Pobierz list