To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<INFO@SZPITAL1.BYTOM.PL> o 15.10.2019 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:39

Pobierz list