To jest wiadomość zwrotna dla poczty, którą wysyłasz do sekretariat@wsnlc.pl z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Wskazówka: Wiadomość zwrotna tylko potwierdza, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy.
Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał ją i zrozumiał jej treść.

Pobierz list