To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: lecznictwo@wiml.waw.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 15.10.2019 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list