Dzień dobry,
w odpowiedzi na poniższego maila Szpitale Tczewskie S.A. odpowiada :
Ad.1
Szpitale Tczewskie S.A. nie zatrudnia dietetyka.
Ad.2
Szpitale Tczewskie S.A. nie zatrudnia dietetyka.
Ad.3
Nie istnieje taka możliwość.
Ad. 4
Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1
pacjenta szpitala wynosi: na Tczew 11,86 zł. brutto, na Gniew 12,85 zł.
brutto.
Ad. 5
Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej i w dokumentacji
przetargowej określił minimalną wartość procentową przeznaczoną na zakup
składników użytych do przygotowania posiłków?
Ad.6
Kaloryczność posiłków jest określana w jadłospisach, a pozostałe
informacje dotyczące jakości posiłków opracowuje dietetyk.
Ad.7
W szpitalu nad jakością posiłków czuwa zespół HACCP, dekadówki trafiają
do przewodniczącej zespołu , która na bieżąca sprawdza skład posiłków.
Również panie kuchenkowe, które serwują catering zwracają uwagę na
świeżość potraw.
Ad.8
Personel medyczny (pielęgniarki, opiekunki) codziennie kontroluje ilość
spożytego pokarmu przez pacjenta i w razie problemów zgłaszają ten fakt
lekarzowi prowadzącemu.
Ad. 9
Tak
Ad.10
W szpitalu personel zgłasza wszelkie uwagi dotyczące posiłków protokołem
rozbieżności, są też robione przez wykonawce usługi " identyfikacje
produktu "(symulacje w razie zatrucia).
Ad.11
Reklamacje zewnętrzne od pacjentów w 2017 i 2018 nie wpłynęły.
Ad.12
Nie przechodzili
Ad.13
Wykaz stosowanych diet opracowanych przez dietetyka:

1. Dieta podstawowa

2. Dieta bogato-resztkowa

3. Dieta łatwo strawna

4. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu (wątrobowa)

5. Dieta trzustkowa

6. Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających
wydzielanie soku żołądkowego (wrzodowa)

7. Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowa)

8. Dieta o zmienionej konsystencji – papkowata

9. Dieta kleikowa

10. Dieta ubogo energetyczna

11. Dieta łatwo strawna niskobiałkowa (nerkowa)

12. Dieta bezglutenowa

13. Dieta ryżowa KEMPNERA

14. Dieta łatwo strawna, bogato białkowa

15.Dieta bezmleczna

16. Dieta biegunkowa (I, II, III dzień)

17.Dieta drugiego roku życia

18.Dieta Położnicza (Matki karmiącej)

19. Dieta wysoko energetyczna

**Ad.14,15
Firma cateringowa dostarcza na zamówienie wszystkie możliwe diety
łącznie z wegetariańską i wegańską.
Ad.16
Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe zamawiane w aptece
szpitalnej.

--
Pozdrawiam
Joanna Kurowska
Inspektor ds.organizacyjnych
tel.58/7776674

Szpitale Tczewskie SA
ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. + 48 58 777-66-73, www.szpitaletczewskiesa.pl, email: sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl
Konto: PKO Bank Polski SA 31 1020 1811 0000 0402 0342 3530
KRS 0000386185, NIP: 5932526795, REGON 220620689,
Kapitał zakładowy wynosi 25.222.350,00 zł. Kapitał został w całości wpłacony.

Pobierz list