Poniżej odpowiedzi na pytania zadane mailowo w dniu 15.10.2019 r.

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

Szpital zatrudnia dietetyków na umowie o pracę.

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?4 dietetyków na 470 łóżek szpitalnych

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? Istnieje możliwość uzyskania porady dietetycznej, informuje o tym personel pielęgniarski, lub dietetyczki.
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala? Ok. 12 zł
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? Własna kuchnia.
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Kierownik działu żywienia kontrolują jakość podawanych posiłków przy wydawaniu z kuchni.
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Personel oddziału dba o spożywanie posiłków, przy przyjęciu określana jest stan odżywienia pacjenta, jest to odnotowane w historii choroby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,.
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? Nie dotyczy
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? Skargi przyjmuje pełnomocnik Dyrektora do spraw praw pacjenta.zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. Nie odnotowano skarg
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie przechodzili
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). – w załączeniu

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? Zapewniamy odpowiednią dietę
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? Zapewniamy
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Tak

Beata Stępień

Kierownik

Działu Organizacji i Nadzoru

tel. 18 35 53 502

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTEwMTUyMDQxMTcuMzY0NzUuMjkxMkBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxUdWUsIDE1IE9jdCAyMDE5IDIwOjQxOjE3IC0wMDAwfHN6cGl0YWxAc3pwaXRhbC5nb3JsaWNlLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA==>

Załączniki

Pobierz list