Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączeniu przesyłamy pismo z załącznikami
w tej sprawie.

Z poważaniem

Jednocześnie proszę o niezwłoczne, odwrotne potwierdzenie otrzymania
niniejszej informacji.

Grzegorz Mydłowski

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Tel. 71 389-71-13 wew. 373

e-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
<mailto:grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl>

Wojewódzki Szpital

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Lubiążu

Lubiąż, ul. Mickiewicza 1

56-100 Wołów

NIP 988-01-33-033

fax. 71 389-74-99

Informacja Administratora Danych Osobowych
<https://szpital_lubiaz.bip.gov.pl/informacja-administratora-danych-osobowyc
h/informacja-administratora-danych.html>

Załączniki