Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Dziękuję.
Pozdrawiam.

Ewa Todorov
Kierownik Działu Zarządzania Jakością
Rzecznik Prasowy

tel. +48 695 722 228
tel. +48 76 83 73 125
e.todorov@szpital.glogow.pl mailto:e.todorov@szpital.glogow.pl

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o
67- 200 Głogów, ul. Kościuszki 15
www.szpital.glogow.pl http://www.szpital.glogow.pl/

---------------------------------------------

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, ul. Kościuszki 15
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483416,
NIP 6932175190, kapitał zakładowy 19.000.000,00 złotych, informuje, że jest
administratorem Pana/Pani danych,
otrzymanych / przekazanych w związku z korespondencją prowadzoną drogą
elektroniczną i przetwarza je dla celów wynikających z przedmiotu
korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, a
także prawo wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania tych danych.
Podanie danych jest dobrowolne. Więcej informacji tutaj
https://www.szpital.glogow.pl/dla-pacjenta/informacje-dla-pacjenta/ .

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do
którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym.
Wygląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w nim informacje
przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Załączniki

Pobierz list