W załączeniu przesyłam decyzje Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu

Gł.specjalista
M.Stępień

Niniejsza korespondencja może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo korespondencję na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i odesłać otrzymaną korespondencję. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

Załączniki

Pobierz list