Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam dane wskazane w przedmiotowym piśmie.

Z poważaniem

Dorota Frątczak

Specjalista ds. Organizacyjnych

Dział Organizacyjno - Prawny

tel.: 32 325 53 74
_______________________________________________________________________
MEGREZ Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55
284, e-mail: <mailto:sekretariat@szpitalmegrez.pl>
sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS
0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał
zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł

Załączniki

Pobierz list