Odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2019 r. " Wniosek o informacje
publiczną"

1. Tak – 10 dietetyczek. Zakres obowiązków:
uczestnictwo w obchodach lekarskich
przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z chorymi przyjmowanymi na oddział,
przeprowadzenie badań antropometrycznych i innych z zakresu stanu
odżywania pacjenta
czuwanie nad zmianami w jadłospisie zgodnie z zaleceniami
organizowanie pracy przy rozdziale posiłków, na oddziale karmienie
pacjentów, ocena gramatury, temperatury potraw, czuwanie nad właściwym
rozdziałem żywności pacjent-dieta
przygotowanie żywności specjalnej
poradnictwo żywieniowe
nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym kuchenek oddziałowych, naczyń
do transportu, naczyń stołowych

2. Na jedną zatrudnioną dietetyczkę przypada 38 pacjentów.

3. Tak istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetycznej.
Pacjent również otrzymuje informacje w formie pisemnej zgodną z
zaleceniem diety.

4. Koszt całościowej dziennej dawki żywieniowej na pacjenta wynosi 14
zł.

5. Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Wartość odżywcza, kaloryczna posiłków jest zgodna z Normami Instytutu
Żywności i Żywienia.

7. Jakość posiłków kontrolowana jest codziennie przez Kierownika Działu
Żywienia oraz okresowo ocena jadłospisu całodziennego przez Inspektorat
Sanitarny metodą Szewczyńskiego.

8. W szpitalu kontroluje się ilość pokarmów spożywanych przez pacjenta –
dietetyczka dokonuje tych zapisów w Indywidualnej karcie żywienia
pacjenta. Gramatura posiłku sprawdzana jest okresowo przez kontrole
wewnętrzne – Kierownik Działu Żywienia i audyty HACCP.

9. Nie dotyczy.

10. Tak na oddziale znajdują się Zeszyty skarg i uwag, są informacje
odnośnie zgłaszania skarg do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta oraz
\corocznie przeprowadzane są ankiety Badania satysfakcji pacjentów, w
których zawarte są pytania dotyczące żywienia.

11. W 2017 i 2018 r. nie było skarg dotyczących niewłaściwego żywienia.

12. W 2018 r. lekarze przechodzili szkolenie na temat żywienia pacjenta
dojelitowego i pozajelitowego.

13. W szpitalu stosuje się następujące diety: podstawowa;
bogatoresztkowa; lekkostrawna; z ograniczeniem tłuszczu; łatwostrawna –
zapalenie żoładka; z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie
soku trawiennego; ubogokaloryczna; o zmiennej konsystencji; cukrzycowa,
miażdżycowa; z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów z ogr.
Tłuszczu; ubogobiałkowa; ubogoglutenowa; w chorobie trzustki; bez
mleczna; ubogopurynowa; łatwostrawna dziecięca; łatwostrawna położnicza;
jadłospis matki karmiącej; żywienie Leśniowskiego – Crona.
Źródło do opracowania diet: „ Dietetyka żywienia zdrowego i chorego
człowieka” mg H. Ciborowska, mgr A. Rudnicka
„ System dietetyczny dla zakładów słuzby zdrowia” mgr H. Szczygłow
„ Zasady prawidłowego żywienia w chorobach szpitalnych” dr hab. n. med.
M. Jarosz
„ Poradnik dla chorego na cukrzycę” prof. dr hab. n. med. J. Tatoń
„ Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie” prof. dr hab. n. med. M.
Krawczyńska
„ Normy żywieniowe dla populacji polskiej” www.izz.waw.pl zasady
prawidłowego żywienia / Instytut Żywienia i Żywności.

14. Szpital zawsze zapewnia wskazaną dietę przez lekarza.

15. Na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską.

16. Szpital zapewnia suplementy diety wspomagające chorym powrót do
zdrowia np. Nutridrinki i Protafar.

Dział Jakości
ZOZ Sucha Beskidzka

---------------------------------------------------
Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku.

Pobierz list