Witam.
W załączeniu przesyłam odpowiedź SPZOZ w Międzychodzie na maila z dnia
17.10.2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam
*Monika Drzewiecka*
Kierownik Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej
tel. +48 668 214 580

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód
NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249
www.spzoz-miedzychod.com.pl <http://www.spzoz-miedzychod.com.pl/>

Załączniki

Pobierz list