W odpowiedzi na Państwa wniosek u udostępnienie informacji publicznej z dnia
15 października 2019 r. w załączeniu przesyłam stosowną informację
publiczną.

Z poważaniem
Klaudia Jarząbek
Sekretariat Zarządu
Szpitala Czerniakowskiego
email: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}
<http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/> www.szpitalczerniakowski.waw.pl
-----------------------------------------------------------------
Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska
19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy
w wysokości: 25.192.000,00 zł .
-----------------------------------------------------------------
Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.

Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)
please notify the sender.

Załączniki

  • informacja_publiczna.pdf