Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Z poważaniem
Anna Siwiec
Rzecznik prasowy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr. Emila Warmińskiego - SPZOZ w Bydgoszczy
ul. Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
tel.: 52-3709133
tel. kom.: 785774535

"Informacja zawarta w tej korespondencji jest przeznaczona tylko dla osoby lub jednostki, do której jest adresowana.
Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Państwo są wskazanym odbiorcą, nie można kopiować,
rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią.
W przypadku otrzymania tej korespondencji przez pomyłkę, proszę powiadomić nadawcę za pomocą emaila zwrotnego
i usunąć tę korespondencję (wraz z załącznikami) z Państwa systemu."

Załączniki