Witam

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub. w
załączeniu przesyła informacje dotyczące żywienia pacjentów.

Z poważaniem

Pielęgniarka Naczelna

Krystyna Grabowska

Załączniki

Pobierz list