-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
Fwd: Odpowiedź na wniosek o informację publiczna

DATA:
2019-10-31 08:48

OD:
Edyta Okońska <e.okonska@bcmbrzeg.pl>

DO:
Sprawa 16940 <sprawa-16940@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

-------- Wiadomość oryginalna --------

TEMAT:
Odpowiedź na wniosek o informację publiczna

DATA:
2019-10-31 08:34

OD:
Edyta Okońska <e.okonska@bcmbrzeg.pl>

DO:
sprawa-16940@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o dostępie do informacji
publicznej Brzeskie Centrum Medyczne udziela odpowiedzi na podstawie
art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) w
poniższym brzmieniu:

Ad. 1 W szpitalu jest zatrudnionych dwóch dietetyków na stanowisku:
starszy dietetyk oraz dietetyk przy oddziale dziecięcym.

Ad. 2 Na dietetyka przypada dziennie około 160 pacjentów.

Ad. 3 Tak - pacjent po skończonej hospitalizacji lub w razie potrzeby w
czasie hospitalizacji wg uznania lekarza prowadzącego może zostać
skierowany do dietetyka który jest dostępny codziennie w godzinach od
7.25 do 15.00.

Ad. 4 Wartość całodziennej stawki żywieniowej pacjenta wynosi 15,74 zł
brutto.

Ad. 5 Tak - usługi żywieniowe dla szpitala świadczy firma cateringowa.
BCM nie ingeruje w koszty zakupu produktów przeznaczonych na
przygotowywanie posiłków, jednak mamy nadzór nad jakością dostarczanych
posiłków i gatunkiem dostarczanych produktów.

Ad. 6 Szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów, która
jest ściśle określona i dołączona do umowy.

Ad. 7 Tak - Starszy Dietetyk, kontrole są prowadzone codziennie podczas
dostarczania posiłków.

Ad. 8 Kontrole spożywania posiłków przez pacjentów sprawdzane są
codziennie przez personel danego oddziału.

Ad. 9 Nie, aczkolwiek firma cateringowa świadcząca usługi dla BCM
zatrudnia dietetyka.

Ad. 10 Tak - skargi są zgłaszane do Starszego Dietetyka.

Ad. 11 Skarg w latach 2017 - 2018 było 6

Ad. 12 Nie

Ad. 13 Diety: podstawowa, łatwostrawna, wątrobowa, wrzodowa, cukrzycowa,
sonda, pooperacyjna, przecierana, płynna, głodówka oraz rozszerzenie
każdej z diet. Źródłem opracowania diet jest wiedza dietetyka po
zleceniu przez lekarza.

Ad. 14 Zawsze jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę indywidualną.

Ad. 15 Tak

Ad. 16Tak

W załączeniu wykaz alergenów, wykaz diet w BCM, kaloryczność posiłków i
zakresy czynności dietetyków zatrudnionych w BCM,

z poważaniem,

--
______________________________
Edyta Okońska
Kierownik Działu
Organizacyjno - Prawnego
Brzeskiego Centrum Medycznego
tel. 605 462 915

--
______________________________
Edyta Okońska
Kierownik Działu
Organizacyjno - Prawnego
Brzeskiego Centrum Medycznego
tel. 605 462 915

--
______________________________
Edyta Okońska
Kierownik Działu
Organizacyjno - Prawnego
Brzeskiego Centrum Medycznego
tel. 605 462 915

Załączniki

Pobierz list