Dzień Dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-maila z dnia 17.10.2019 r. w sprawie
udostepnienia informacji publicznych.
Z poważaniem
____________________________________________________________________

Irena Proczek
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego - Biuro Zarządu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp.z o.o.
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel.: 692 726 014
lub 32 621 95 38

Załączniki

Pobierz list