Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przesyła w załączeniu
odpowiedzi na zadane pytania dotyczące żywienia pacjentów.

Z
poważaniem

Wioletta Sulich-Świdnicka

Przełożona Pielęgniarek

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękujemy.

Załączniki