W dniu 2019-10-17 o 10:43, {{ email }} pisze:
--
Elwira Przybył
Sekretariat SPZOZ w Gostyniu

Informacja z artykułu 14 rozporządzenia 2016/679 (dz. Urz. Ue 2016 l. 119/1)
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
pl. Karola Marcinkowskiego 8/9 63-800 Gostyń. Pani/ Pana dane osobowe zostały nam udostępnione, przez Pani/ Pana Pracodawcę
w celach biznesowych w związku ze współpracą pomiędzy naszymi podmiotami. Przetwarzamy Pani/ Pana imię, nazwisko, stanowisko
służbowe, adres Pracodawcy, telefon służbowy oraz służbowy adres e-mail. Będziemy to przez okres współpracy z Pani/ Pana Pracodawcą
lub do czasu wycofania przez niego Pani/ Pana jako osoby uprawnionej do kontaktu, a następnie dane te przechowywać będziemy w archiwum
przez okres 5 lat. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Ponadto, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w uzasadnionych przypadkach. W sprawie ochrony danych
można skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych panią Ewą Knapkiewicz pod numerem telefonu 65 322 68 00 wewn. 853, lub mailowo: {{ email }}

Załączniki

  • CCF_000040.pdf