Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź Szpitala na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Agnieszka Rudnicka

główny specjalista ds. organizacji i nadzoru

Dzial Organizacyjno - Prawny

Tel. 74 8344 128, GSM 723 695 719

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Ul. Cicha 1 58-200 Dzierżoniów

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300119,

NIP 882 20 52 381, Kapitał Zakładowy: 21.773.000,00 zł

Załączniki

Pobierz list