Witam. W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
=Odp. Inf. publiczna

--
 *Pozdrawiam,*

Sekretariat

*Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca*
ul.Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 45 37 101, fax.: 32 45 55 325
{{ email }} <mailto:{{ email }}>

*Dbamy o twoje zdrowie.*
www.wscp.wodzislaw.pl <http://www.wscp.wodzislaw.pl>

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Wojewódzki
Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca.

Załączniki

  • Odp._Inf._publiczna.pdf