W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przesyłam w
załączeniu pismo w powyższej sprawie

Małgorzata Nowak - Naczelna Pielęgniarka SPZOZ Hrubieszów

Załączniki

Pobierz list