Dzień dobry,

udostępniam Państwu poniższe informacje publiczne:

1.Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

*/Tak, 2 osoby. /*

*/Do zadań dietetyka m.in. należy:/*

-*/Weryfikacji przestrzegania standardów w zakresie żywienia
obowiazujących w Szpitalu, w szególności diet;/**//*

-*/Śledzenia aktualnych norm żywienia i przepisów z zakresu żywienia
zbiorowego;/**//*

-*/Określania standardów żywienia pacjentów, przygotowania posiłków i
ich wydania;/**//*

-*/Oceny sposobu żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki
odżywcze pacjentów;/**//*

-*/Prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia
(edukacjażywieniowa);/**//*

-*/Planowania i wdrażania opartego na podstawach naukowych żywienia
indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem
wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności;/**//**//*

*/Do zadań dietetyka/kierownika kuchni m. in. należy:/*

-*/Układanie diet i jadłospis/**/ó/**/w,/**//*

-*/Właściwe sporządzanie posiłk/**/ó/**/w oraz nadz/**/ó/**/r nad
wydawaniem posiłk/**/ó/**/w z kuchni do kom/**/ó/**/rek organizacyjnych
i przygotowaniem ich do transportu,/*

-*/Dbanie o estetykę podawanych posiłk/**/ó/**/w,/*

-*/Kontrola ilości i jakości dostarczanych posiłk/**/ó/**/w, /*

-*/Sporządzanie diet indywidualnych na zlecenie lekarza oraz obliczanie
wartości odżywczych dla pacjent/**/ó/**/w z dietą podstawową,/*

-*/Pobieranie i przechowywanie pr/**/ó/**/bek żywnościowych wydanych
posiłk/**/ó/**/w z kuchni w zakresie wynikającym z przepis/**/ó/**/w
sanitarnych, /*

-*/Prowadzenie dokumentacji HACCP żywieniowej i kartotek ilościowych w
Magazynie żywnościowym,/*

-*/Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie
sanitarnym pomieszczeń kuchennych i magazynowych,/*

-*/Bie/**/żą/**/cą analiz/**/ę koszt/**/ó/**/w artykułów żywnościowych
zużytych do wytworzenia posiłk/**/ó/**/w dla pacjent/**/ó/**/w
hospitalizowanych w oddziałach,/*

-*/Przygotowywanie dokumentacji przy organizowaniu przetarg/**/ó/**/w o
udzielanie zam/**/ó/**/wienia publicznego./*

2.Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

*/Nie prowadzimy takich wyliczeń./*

3.Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

*/Tak. Informują o tym pielęgniarki danego oddziału. Informacja
kierowana jest bezpośrednio do zainteresowanego pacjenta, według zaleceń
lekarza./*

4.Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

*/15,00 zł/*/./

5.Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

*/Tak, minimalna kwota przeznaczona na zakup składników użytych do
przygotowania posiłków wynosi 8,20 zł./*

6.Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych
do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną
posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków?
Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

*/Szczegółowe informacje dotyczące jadłospisów, składów potraw
(receptury potraw), alergenów, składników pokarmowych produktów (białek,
tłuszczy, węglowodanów oraz kcal) są dostępne w formie elektronicznej w
systemie informatycznym szpitala. W systemie tym opracowano:/*

-*/słownik ( składniki pokarmowe produktów- B, T,W, kcal), grupy
produktów, grupy potraw,/*

-*/produkty/*

-*/potrawy (wszystkie potrawy używane do planowania jadłospisu),/*

-*/jadłospisy (wszystkie jadłospisy występujące w danym dniu na
poszczególne diety z wyliczoną przez system ilością kcal, B, T, W)./*

*/Skład produktów wędlin i pieczywa oraz występujących w nich dodatków
są opracowane i dostępne./*

*/W Księdze GHP i GMP są opracowane i zawarte procedury kontroli i
przyjęcia dostaw (kontrola asortymentowa, ilościowa, jakościowa
(organoleptyczna, parametry fizyczne- barwa, konsystencja, zapach,
termin przydatności do spożycia; wymagania dotyczące surowców produkcji
(obróbki wstępnej i właściwej)./*

*//*

7.Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

*/Tak/**. /Wyznaczone osoby według potrzeb lub ustaleń harmonogramu./*

8.Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają?

*/Tak, dietetyk./*

*//*

9.Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka?

*/Nie/**.*

10.Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

*/Tak/**.*

11.Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

*/1 skarga/**.*

12.Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

*/Tak/**.*

13.Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala).

*/14 diet./*

-*/Dieta/**/kleikowa/*

-*/Dieta płynna/*

-*/Dieta papkowata/*

-*/Mix wysokobiałkowy/*

-*/Dieta pooperacyjna/*

-*/Dieta pooperacyjna bez mięsa/*

-*/Dieta pooperacyjna z mięsem/*

-*/Dieta pooperacyjna bez mleka/*

-*/Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika/*

-*/Dieta łatwostrawna/*

-*/Dieta łatwostrawna bezmleczna/*

-*/Dieta łatwostrawna z ograniczeniem wydzielania soku żołądkowego/*

-*/Dieta łatwostrawna dziecięca/*

-*/Dieta łatwostrawna wysokobiałkowa/*

-*/Dieta łatwostrawna niskobiałkowa/*

-*/Dieta ogólna/*

-*/Dieta ogólna bezmleczna/*

-*/Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów/*

-*/Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów bezmleczna/*

-*/Dieta niemowlęca/*

-*/Dieta małego dziecka/*

-*/Dieta bezglutenowa/*

-*/Dieta niskoenergetyczna/*

-*/Dieta ścisła/*

-*/Dieta indywidualna/*

-*/Dodatkowe rozliczenie posiłków/*

-*/Pokarm matki/*

*/Źródła opracowania: wiedza lekarza, wiedza dietetyka/*/, *publikacje
naukowe, źródła* *internetowe, wewnętrzne regulacje szpitala.*/

14.Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

*/Nie dotyczy./*

15.Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską?

*/Nie, (chyba że wynika z zaleceń lekarza)./*

16.Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające
powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe
ilości białka)?

*/Tak./*

*/
/*

*/
/*

W załączniku: skan dot. pkt. 6*/
/*

Załączniki

Pobierz list