Turek 19.11.2019r.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji publicznej
przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania.
1. Szpital zatrudnia dietetyka w wymiarze 3/4 etatu.
2. Na dietetyka przypada około 120 pacjentów.
3. Tak. Dietetyk ma kontakt z pacjentami podczas rozdawania posiłków.
Każdy pacjent może zwrócić się z zapytaniem.
4.Całościowa dzienna stawka żywieniowa wynosi 15,42 zł+podwieczorek dla
dzieci 1,62zł
5. Tak. Szpital korzysta z usług firmy cateringowej. W umowie nie
określono minimalnej kwoty przeznaczonej na zakup artykułów użytych do
przygotowania posiłków.
6. Szpital nie posiada dokumentacji dotyczącej wartości odżywczej
posiłków, ale na żądanie szpitala firma cateringowa udostępnia taką
dokumentację.
7. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową kontroluje się wizualnie
a temperatura posiłku kontrolowana jest za pomocą termometru. Czynności
te wykonuje dietetyk każdorazowo od poniedziałku do piątku ( śniadanie i
obiad ).
8. Personel pielęgniarski/ położnych nadzoruje zjadanie przez pacjentów
posiłki.
9. Tak. W umowie, którą podpisał szpital z firmą cateringową ujęty jest
wymóg zatrudnienia dietetyka.
10. Tak. Utworzono druk reklamacji dotyczącej posiłków. Osoba
odpowiedzialna - dietetyk.
11. W 2018 roku była tylko jedna skarga.
12. Szpital nie organizował w 2018 roku szkolenia dla lekarzy z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu. Lekarze w przeważającej
liczbie zatrudnieni są jest w ramach umowy cywilnoprawnej i uczestniczą
w różnorodnych konferencjach naukowych.
13. Rodzaje diet stosowanych przez szpital to: podstawowa, lekkostrawna,
wątrobowa, żołądkowa, cukrzycowa- 3 posiłki, cukrzycowa - 5 posiłków,
mleczna, bezmleczna, bezglutenowa, kleikowa, miksowana i inne według
zaleceń lekarza.
14.Każda zamówiona dieta zastała pacjentowi dostarczona.
15. Tak. Firma cateringowa zapewnia diety na życzenie pacjenta.
16. Tak. Szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia.

Z poważaniem

Dorota Brzęcka
Naczelna Pielęgniarka
SP ZOZ w Turku

Pobierz list