Szanowni Państwo

"Uzdrowisko Wysowa" S.A. z siedzibą 38-316 Wysowa-Zdrój 149 w związku z
otrzymanym wnioskiem o udostępnianie informacji publicznej przesyła
poniższe informacje.

Na wstępie należy wyjaśnić, że Spółka prowadzi działalność w postaci
leczenia uzdrowiskowego min. prowadząc szpital uzdrowiskowy. Pacjenci do
szpitala uzdrowiskowego przyjmowani są na podstawie skierowania NFZ
(zgodnie z profilem leczniczym )

Poniżej przesyłamy informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa

- Spółka zatrudnia dietetyka w szpitalu uzdrowiskowym

- istnieje możliwość indywidualnej porady dietetyka

-Spółka nie korzysta z zewnętrznej firmy cateringowej, prowadzi własną
kuchnię,

- Dietetyk w szpitalu uzdrowiskowym kontrolują jakość wydawanych
posiłków, nie sprawdza się ilości zjedzonych porcji,

- Nie odnotowano zatruć

- Stosowane diety zgodnie z profilem leczniczym: dieta podstawowa, dieta
lekkostrawna, dieta cukrzycowa, dieta nerkowa,  nie zapewnia się diety
wegetariańskiej i wegańskiej, w razie potrzeby wprowadza się dietę
specjalną  np. bezglutenową

Z poważaniem

Grzegorz Koszarski
Specjalista ds. administracyjnych

<http://uzdrowisko-wysowa.pl/> *"Uzdrowisko Wysowa" S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149
tel.(18)3532400 wew.37, fax.(18)3532447
www.wysowianka.pl <http://www.wysowianka.pl>;
www.uzdrowisko-wysowa.pl <http://www.uzdrowisko-wysowa.pl> * KRS nr
0000029238 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy, NIP 738-000-55-90; REGON 000299140;
Kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 12 550 000,00 PLN

--
g.koszarski

Pobierz list