To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 22.11.2019 14:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o22.11.2019 15:07