Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo.

Barbara Bogacka

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Brodnicy

Tel. 56 49 41 711

"Sąd Rejonowy z siedzibą w Brodnicy, przy ul. Sądowej 5 reprezentowany przez
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Brodnicy informuje, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr
119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w
Brodnicy pod adresem: <http://www.brodnica.sr.gov.pl/>
http://www.brodnica.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych."

Załączniki

  • S28C-119112513070.pdf