Dzień dobry,

W załączniku uprzejmie przesyłam pismo z dnia 25 listopada 2019 r. - do
wiadomości.

Z poważaniem

Alina Ossowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Toruniu

56 61 05 623

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim
prowadzona jest korespondencja mailowa, jest: Sąd Okręgowy w Toruniu,
Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu, z
siedzibą przy ul. Piekary 51, 87-100 Toruń.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska
Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem:
<https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225>
https://www.so.torun.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,225 lub u IOD pod
numerem telefonu 56 61 05 539.

Załączniki

  • A-065-106-19.pdf