Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek dot udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam

Żaneta Tochor
Dyrektor ds. lecznictwa

ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn-Zdrój
Tel.: +48 94 36 62 424, Fax: +48 94 36 62 470
Tel. mobilny: +48 664 488 062 Tel. stacj.: +48 94 382 11 21 www.uzdrowisko-polczyn.pl
e-mail: ztochor@uzdrowisko-polczyn.pl

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka akcyjna z siedzibą w Połczynie-Zdroju • ul. Zdrojowa 6 • 78-320 Połczyn-Zdrój
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000025053 NIP 672-00-06-034
Kapitał zakładowy wniesiony i opłacony 18 801 710,00 zł
UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail.
Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez pomyłkę prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę. Kopiowanie, dystrybucja,
ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane i może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

CAUTION: This e-mail and any attachments is intended solely for the addressee(s).
If you have received this email in error, please notify the sender immediately. Any unauthorized copying, distribution,
disclosure or any other use of this e-mail without the expressed consent of the sender is strictly forbidden, and may be subject to prosecution.
Zapisz

Załączniki

Pobierz list